Välkommen till   Minerva

Fem frågor | Bakgrund | Länkar | Rapporter | Kontakt

 
 
FEM FRÅGOR

Vad är Minerva?
Minerva är ett EU-projekt vars mål är att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan digitaliseringsprojekt. Digitaliseringsprojekten omfattar arkiv-, bibliotek- och muséeverksamheter. Minerva kommer att pågå i tre år från mars 2002 till maj 2005.

Vem kommer att få användning av Minerva-projektets resultat?
- Alla medborgare som vill komma åt Europas kulturskatter
- Verksamheter som sysslar med digitalisering inom ABM-sektorn (arkiv, bibliotek och museum)

Varför behövs Minerva-projektet?
Syftet med projektet är dels att öka tillgängligheten till digitaliserat kulturellt innehåll, och dels förbättra kvalitén och samarbetet mellan digitaliseringsprojekt.

Vad blir resultatet?
Resultatet kommer bland annat att vara en webbplats där det går att titta på kulturskatter från hela Europa. Det kommer att även finnas möjligheter för nya och pågående digitaliseringsprojekt att hitta samarbetspartners på webbplatsen och därigenom förbättra sitt projekt.

Vem startade Minerva-projektet?
Mål 3(d) i Europeiska Kommissionens åtgärdsplan eEurope 2002 var att förbättra samarbetet mellan digitaliseringsprogram och därigenom förbättra tillgängligheten till det europeiska kulturarvet. I Minerva-projektets grunddokument "The Lund Principles" formulerades några förslag för hur detta skulle kunna förverkligas. Grunddokumentet omsattes sedan i en åtgärdsplan som sedan gav upphov till Minerva-projektet. De länder som deltar i Minerva består för närvarande av: Frankrike, Belgien, Italien, Sverige, Finland och Storbritannien.

KANSLI

Minerva-projektet
Riksarkivet/Kulturnät Sverige
E-post: redaktionen@kultur.nu

Minerva Riksarkivet