KULTURNÄT SVERIGE <   anmäl din sida

Regler och rekommendationer | Anmälningsformulär | Ändringsformulär
 
 

REGLER OCH REKOMMENDATIONER 

Innan du anmäler din sida är det bra om du tar dig tid att läsa igenom våra regler och rekommendationer först.

Allmänna regler

De webbplatser som ska registreras hos Kulturnät Sverige ska uppfylla följande:
 • Webbplatsen ska ha ett kulturellt innehåll.
 • Kontaktuppgifter om vem eller vilka som är ansvarig/a för webbplatsen ska finnas synligt på webbplatsen, liksom uppgift om e-post. Webbplatsens ansvariga får ej vara anonyma för Kulturnät Sverige. Fullständiga namn och adressuppgifter till den som är ansvarig för webbplatsen ska lämnas till Kulturnät Sverige.
 • Webbplatsen ska inte innehålla tomma dokument eller dokument som är "under konstruktion". De som har en halvfärdig webbplats bör vänta med att anmäla den tills den är klar. Dokumenten bör uppdateras regelbundet.

Etiska och juridiska regler

De som ansvarar för webbplatser som registrerats hos Kulturnät Sverige ska uppfylla följande:
 • Respektera att allmän lag är giltig för Internet. För alla svenska webbplatser på Internet gäller således brottsbalkens regler om bl.a. ärekränkning (5 kap), stöld, rån och andra tillgreppsbrott (8 kap), bedrägeri (9 kap) och förfalskning (14 kap).
  Webbplatser som uppenbart uppmanar till lagbrott eller i sig innehåller material som tydligt bryter mot svensk lagstiftning får ej vara med i Kulturnät Sveriges länkkatalog.
 • Följa den upphovsrättsliga lagstiftningen, t.ex. klarera rättigheter vid publicering av annans material.
 • Följa de allmänna kraven som ställs på marknadsföring av varor, tjänster och andra nyttigheter i lagstiftning och från affärsetisk synpunkt.
 • Följa personuppgiftslagen och datalagen när personuppgifter anges.
 • Följa de pressetiska publiceringsreglerna när webbplatsen är en nyhets- och annan informationsförmedling av massmediekaraktär.

Rekommendationer

Vi rekommenderar alla webbplatsansvariga följande:
 • Konstruera webbplatsen så att den är läsbar och tillgänglig för alla och i enlighet med Hjälpmedelsinstitutets krav och rekommendationer för webbplatser.
 • Ha resurssnåla bilder på webbplatsen så att överföringen sker någorlunda snabbt för de som använder modem. Detta gäller särskilt startsidan.

INFORMATION

I Kulturnät Sveriges länkkatalog finns länkar till webbplatser i Sverige som har ett kulturinnehåll. Även utländska webbplatser som handlar om svensk kultur får vara med.

Har du en egen hemsida om eller med kultur är du välkommen att anmäla den. Det är kostnadsfritt att finnas med i Kulturnät Sveriges länkkatalog.

ANMÄLNINGSFORMULÄR

Nu finns det 8236 länkar till svensk kultur - anmäl din sida du också! >

ÄNDRINGSFORMULÄR

Vill du ändra något i de tidigare registrerade uppgifterna - använd ändringsformuläret! >

Utskriftsversion Utskriftsversion

 
  8236 länkar till svensk kultur - anmäl din sida du också! >  
  Arkitektur | Arkiv | Bibliotek | Dans | Design | Film och foto | Konst | Konsthantverk | Kulturarv
Litteratur och språk | Massmedier | Museer | Musik | Myndigheter | Nätverk | Teater | Utbildning | Övrigt
 
 
Detaljerad sökning | Hur man söker | Slumplänk |
Vi använder cookies
 

All rights reserved © Kulturnät Sverige 1997, 2000, 2005. Denna webbplats ägs av Föreningen för Kulturnät Sverige och drivs helt ideellt.
För mer information om föreningen och allt som rör Kulturnät Sverige, kontakta föreningens ordförande Ana Durán.