KULTURNÄT SVERIGE <   museer
Arkitektur | Arkiv | Bibliotek | Dans | Design | Film och foto | Konst | Konsthantverk | Kulturarv

Litteratur och språk | Massmedier | Museer | Musik | Myndigheter | Nätverk | Teater | Utbildning | Övrigt
 
 

MUSEER

punktlista Föreningar
punktlista Museer A-Ö
punktlista Myndigheter
punktlista Tidskrifter
punktlista Utbildning & forskning
punktlista Virtuella utställningar
 
Hur man söker >
Anmäl din sida du också! >

 

 • ABM - samhällets minnesinstitutioner i samverkan
  Språk: Svenska Engelska
 • ABM i Västernorrland - Resurser för arkiv, bibliotek och museer i samverkan och utveckling. Webbplatsen innehåller bland annat information om ABM-samarbete framförallt i Västernorrland, kalendarium, referat från genomförda arrangemang samt länk- och litteraturtips.
  Språk: Svenska
 • ArbetSam - Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd - ArbetSam är ett nationellt nätverk som binder samman de små arbetslivsmuseerna i Sverige.
  Språk: Svenska
 • DIK-förbundet - Ett fackförbund inom SACO som samlar studenter och yrkesverksamma inom områdena dokumentation, information och kultur.
  Språk: Svenska Engelska
 • Fotevikens museum - Ligger på ett smalt näs mellan Foteviken och Höllviken där det finns många fornlämningar. Arbetar med den vikingatida och medeltida historien med utgångspunkt från Skåne. Levandegör och förmedlar kulturarv till en bred publik och har bland annat byggt upp ett Vikingareservat och fullskalekopior efter två medeltida skepp, s.k. koggar, som nu också är en del av Koggmuseet i Malmö. Förmedlar kunskap på ett informativt och djuplodat sätt, inte minst via avancerad, digital informationsteknik. Bedriver av egen forskning som en grundstomme i verksamheten. Föreningen SVEG är Fotevikens Museums ideella vänförening.
  Språk: Svenska Engelska Tyska
 • Föreningen Kungälvs Musei Vänner - Ideell förening som arbetar för ett museum i Kungälv.
  Språk: Svenska
 • Galtabäcksskeppets Bygglag - Ideell förening med syfte att bygga en rekonstruktion av ett medeltida skepp för att undersöka hur en båt av den här typen byggdes och seglades. I anslutning till båtbygget tas initiativet till ett projekt för att skapa ett historiskt centrum som kan levandegöra vardagslivet i Halland under medeltiden.
  Språk: Svenska
 • Kvibergs Militärhistoriska Museum - Museet speglar den militära verksamheten på Kviberg i Göteborg under perioden 1895-1994. Museet är inrymt i regementets f.d. sjukstall och drivs av den ideella föreningen Kvibergs Musei Vänner.
  Språk: Svenska
 • MABBAS - föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivanställda - Förening för information och utbildning för medlemmarna. Anordnar föredrag, studiebesök och diskussioner samt bevakar forskning och främjar yrkeskontakter.
  Språk: Svenska
 • makten.nu - Nätverk som vill fördjupa engagemanget för makt/demokrati på svenska museer och konsthallar. Samordnar projekt, arrangerar seminarier och tribunaler.
  Språk: Svenska
 • Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar - Driver Lennakatten - Upsala-Lenna Jernväg (ULJ), en smalspårig museijärnväg som går genom ett naturskönt Uppland. Föreningen ger ut medlemstidningen Roslagsexpressen.
  Språk: Svenska Engelska Tyska
 • NAMSA - Naturhistoriska museers samarbetsorganisation. Är till för naturhistoriska museer, friluftsmuseer, zoologiska och botaniska trädgårdar samt naturum. Har som uppgift att forska, utveckla och sprida kunskap om naturvetenskap.
  Språk: Svenska
 • Nordiskt nätverk för måltidsmuseer - Samlingar och service när det gäller historiska måltider, måltidstraditioner, mat, dryck, dukningar, måltidsseder etcetera.
  Språk: Svenska
 • Oskarshamns sjöfartsförening & sjöfartsmuseum - Information om föreningens och museets verksamheter.
  Språk: Svenska
 • PRE-MAL - De svenska museernas och arkivens skadedjursgrupp. Forskar & undervisar om samordnad skadedjurskontroll (IPM) i museer, arkiv och historiska byggnader. Ger råd, ordnar kurser, konferenser och workshops.
  Språk: Svenska Engelska
 • Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar - Information om RSMF samt länkar till de till förbundet anslutna föreningar.
  Språk: Svenska
 • Samdok - De svenska kulturhistoriska museernas samarbetsorganisation för samtidsinriktad insamling, dokumentation och forskning.
  Språk: Svenska
 • Skara - Lundsbrunns järnvägar / Skara Järnvägsmuseum - Förening som bevarar järnvägsmiljön kring Skara och Kinnekullebygden. Efter att SJ lagt ner persontrafiken och godstrafiken på västgötabanan är nu det mesta av banan rivet. Men sträckan Skara - Lundsbrunn med spårvidd 891 m.m. finns kvar. I samband med att fler lok och även vagnar införskaffades och permanent museitågtrafik kunde anordnas bedriver föreningen även museal ångtågstrafik varje sommar.
  Språk: Svenska Engelska
 • Svenska ICOM - Internationell organisation, för museer och yrkesverksamma inom museiområdet, med syfte att utveckla och förbättra världens museer.
  Språk: Svenska
 • Svenska Museiföreningen - Intresseförening för Sveriges museer.
  Språk: Svenska Engelska
 • Svenskt Kulturarv - Organisation för kulturhistoriska besöksmål i Sverige, arbetar för att fler ska upptäcka vårt fantastiska kulturarv. Bl. a. ger man ut Kulturmagasinet Upptäcktsresan och säljer Kulturarvskortet, som ger 50% rabatt på entrén till flera hundra medlemsmuseer i hela Sverige.
  Språk: Svenska
 • Sällskapet Ångbåten
  Språk: Svenska Engelska
 • Teckningsmuseet i Laholm - Museum och utställningshall för svensk teckningskonst. Teckningsmuseet drivs som en stiftelse med uppdraget att hävda teckningen som konstart i ett svenskt, nordiskt och internationellt perspektiv. Museet stöds av Teckningsmuseets Vänner som är en ideell förening.
  Språk: Svenska
 • Västerås Flygande Museum - En ideell förening som verkar för att hålla historiska flyplan i flygande skick.
  Språk: Svenska
 • Östasiatiska Museets Vänner - Vänföreningens syfte är att stödja museet samt att främja intresset för östasiatisk konst och kultur i Sverige.
  Språk: Svenska Engelska