KULTURNÄT SVERIGE <   arkiv
Arkitektur | Arkiv | Bibliotek | Dans | Design | Film och foto | Konst | Konsthantverk | Kulturarv

Litteratur och språk | Massmedier | Museer | Musik | Myndigheter | Nätverk | Teater | Utbildning | Övrigt
 
 

ARKIV

punktlista Arkiv A-Ö
  - Databaser
  - Folkrörelse- & föreningsarkiv
  - Kommun- & stadsarkiv
  - Riks- & landsarkiv
  - Specialarkiv
punktlista Barn & unga
punktlista Evenemang
punktlista Föreningar
punktlista Myndigheter
punktlista Släktforskning A-Ö
punktlista Tidskrifter
punktlista Utbildning & forskning
 
Hur man söker >
Anmäl din sida du också! >

 

 • Adresser till arkiv och bibliotek - Adresslista över arkiv och bibliotek i Sverige. Tillhandahålls av Forskningsarkivet vid Umeå universitet.
  Språk: Svenska Engelska
 • ANNO 1890. Folkräkningen 1890 på nätet - En historisk databas över Sveriges befolkning som den såg ut 1890.
  Språk: Svenska Engelska
 • Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA - Arkiv för svensk kulturminnesvård och antikvarisk forskning. Centralt arkiv för RAÄ, SHM och Kungliga Myntkabinettet. Arkivet är särskilt användbart för arkeologer, konst-historiker, arkitekter, arkitektur- och byggnadshistoriker (särskilt äldre kyrklig konst), hembygdsforskare samt numismatiker.
  Språk: Svenska
 • Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona - Information om Föreningen Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona som bildades 1945.
  Språk: Svenska
 • Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek - Fristående stiftelse som har arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet. Ger ut tidskriften Arbetarhistoria.
  Språk: Svenska Engelska Tyska
 • Arbetets museum - bibliotek och arkiv - Information om arkiv- och biblioteksverksamheten på Arbetets museum i Norrköping.
  Språk: Svenska
 • Arkion - Arkion - sökbara databaser som folkräkningen 1870, 1880, 1890, 1900. Sjömanshus databaser samt skannande akter/bilder på frigivna straffarbetsfångar och mycket mer.
  Språk: Svenska Engelska
 • Arkiv för svensk formgivning - Samlar in, bevarar och visar skisser, prototyper etc. från svensk och nordisk formgivning och design.
  Språk: Svenska
 • Arkiv Gävleborg - Tar hand om alla typer av enskilda arkiv som kommer från länet.
  Språk: Svenska
 • Arkiv Västmanland - Länsarkiv för enskilda arkiv i Västmanlands län.
  Språk: Svenska
 • Arkivcentrum Värmland - Portal för 4 arkiv under samma tak - Emigrantregistret, Folkrörelsernas arkiv för Värmland, Landstingsarkivet i Värmland och Värmlandsarkiv.
  Språk: Svenska
 • ArkivCentrum Örebro Län - Minnesbank för föreningsliv och företag i Örebro län.
  Språk: Svenska Engelska
 • ArkivData Norrköping - APR-projekt som digitaliserar historiskt arkivmaterial i samarbete med Linköpings universitet, Riksarkivet, Landsarkivet och Norrköpings Stadsmuseum.
  Språk: Svenska
 • Arkivet för UFO-forskning - AFU - Bevarar allt med anknytning till UFO-fenomen: böcker, tidskrifter, pressklipp, rapporter, bilder med mera.
  Språk: Engelska
 • Arkivguide Umeå
  Språk: Svenska
 • Bild Linköping - Bilddatabas innehållande fotografier med motiv från Linköping från 1800-talets slut fram till idag.
  Språk: Svenska
 • Blekingearkivet - Bevarar och vårdar handlingar och föremål med anknytning till folkrörelse- och föreningslivet i Blekinge.
  Språk: Svenska
 • Bohusläns Föreningsarkiv - En regional arkivinstitution som bevarar enskilda arkiv från Bohuslän och Färgelanda kommun i Dalsland.
  Språk: Svenska
 • Bohusläns föreningsarkiv - Bohusläns Föreningsarkiv är en av Sveriges 20 regionala arkivinstitutioner. Arkivet ansvarar för den enskilda arkivsektorn, främst föreningsarkiv, inom Bohuslän och Färgelanda kommun i Dalsland.
  Språk: Svenska
 • Borås stadsarkiv - Borås kommuns arkiv.
  Språk: Svenska
 • Centrum för arbetarhistoria - Ideell förening som arbetar med forskning, undervisning, arkiv och utställningsverksamhet för att samla, sprida och utveckla kunskapen om arbetets och arbetarnas historia.
  Språk: Svenska
 • Centrum för vetenskapshistoria - Information om Svenska Vetenskapsakademiens vetenskapshistoriska arkiv och föremålssamling.
  Språk: Svenska Engelska
 • Demografisk Databas Södra Sverige - DDSS - Projektet gör kyrkoboksinformation fritt tillgänglig och sökbar på Internet. Uppgifter om hela svenska befolkningen i Skåne, Halland och Blekinge. Innehåller även sjöfartsdatabaser.
  Språk: Svenska Engelska Tyska Polska
 • Demografiska databasen vid Umeå Universitet - Databasen producerar och tillgängliggör befolkningsdatabaser med historisk information, främst baserad på kyrkböcker från 1700- och 1800-talen.
  Språk: Svenska Engelska
 • Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund - Samlar in, bevarar, bearbetar, tillhandahåller och ger ut material om ortnamnen i Skåne och om dialekterna i Skåne, Halland, Småland, Blekinge och Öland.
  Språk: Svenska
 • Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg - DAG:s uppgift är att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och ge ut material om dialekter, namn och folkminnen.
  Språk: Svenska Engelska
 • Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) - Ett statligt arkiv inom myndigheten Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI). Arkivets uppgift är att samla in, bevara samt vetenskapligt bearbeta och ge ut material om det immateriella kulturarvet.
  Språk: Svenska Engelska Tyska
 • Digitala historiska kartor - en resa i tid och rum - Sverige har en världsunik historisk kartskatt från 1600-talet och framåt. 10.000 av dessa är nu sökbara via internet.
  Språk: Svenska Engelska Danska Tyska
 • Donners Affärsarkiv - Digitalt register över brevböckerna i det gotländska handelshuset Donners affärsarkiv under perioden 1785-1844. Tillhandahålls av Landsarkivet i Visby.
  Språk: Svenska
 • Eskilstuna kommuns musikarkiv - Eskilstuna kommuns musikarkiv samlar in musikmaterial med Eskilstunaanknytning.
  Språk: Svenska
 • Eskilstuna stadsarkiv - Eskilstuna kommuns arkiv.
  Språk: Svenska Engelska
 • Evert Taubes arkiv - Information om Göteborgs universitetsbiblioteks Evert Taube-arkiv. En del material digitaliserat.
  Språk: Svenska
 • Falkenbergs kommunarkiv - Vårdar och bevarar Falkenbergs kommuns arkiv samt en del enskilda arkiv.
  Språk: Svenska
 • Filmform - Filmform är ett arkiv som främjar och distribuerar experimentfilm och videokonst.
  Språk: Svenska Engelska
 • Folklivsarkivet vid Lunds universitet - Samlingarna består av folklivsuppteckningar och bilder som belyser liv och leverne under 1800- och 1900-talet i olika sociala skikt.
  Språk: Svenska
 • Folkrörelsearkivet för Uppsala län - Bevarar föreningarnas historia i Uppsala län.
  Språk: Svenska
 • Folkrörelsearkivet i Västerbotten - En serviceorganisation som har till uppgift att samla och förvara arkivhandlingar från ideella föreningar.
  Språk: Svenska
 • Folkrörelsernas arkiv för Värmland
  Språk: Svenska
 • Folkrörelsernas Arkivförbund - Samarbets- och serviceorgan för föreningsarkiv. Ger råd i arkivfrågor åt organisationer och föreningar.
  Språk: Svenska
 • Forskarcentrum Kyrkhult - Ett centrum för släktforskning och lärande. Har bland annat den svenska mikrofilmade kyrkobokföringen för hela landet. Digitalisering och printing av storbilder. Kursverksamhet inom olika ämnesområden. Har 22 forskarplatser. Drivs av Stiftelsen Arkivcentrum.
  Språk: Svenska Engelska
 • Forskningsarkivet vid Umeå Universitet - Arkivinformation på moderna medier.
  Språk: Svenska
 • Fotodabas över Norrköping - Virtuell fotodatabas över Norrköping.
  Språk: Svenska
 • Frans G. Bengtssons minnesbibliotek - Minnesbiblioteket rymmer Frans G. Bengtssons efterlämnade bibliotek, visst arkivmaterial och utställningen ”Mer än Röde Orm”. Biblioteket är katalogiserat och sökbart via webben. Författarens anteckningar vid läsning finns återgivna i katalogen, vilket höjer informationsvärdet.
  Språk: Svenska
 • Föreningen Stockholms Företagsminnen - Centrum för Stockholms näringslivshistoria.
  Språk: Svenska
 • Föreningsarkiven i Stockholms län - Regionalt folkrörelsearkiv för Stockholms län.
  Språk: Svenska
 • Föreningsarkivet i Jämtlands län - Hos oss hittar du människors tankar, idéer och intressen.
  Språk: Svenska
 • Företagens arkiv i Sörmland - Arkivet tar emot, förtecknar och bevarar företagsarkiv från Södermanlands län. Därtill kommer arkiv från ekonomiska föreningar, pressen, byar och gårdar.
  Språk: Svenska Engelska
 • Gellivare bildarkiv - Bilder från Gällivare kommun.
  Språk: Svenska
 • Gotlands kommunarkiv - Bevarar, vårdar och tillhandahåller kommunala arkiv på Gotland.
  Språk: Svenska Engelska
 • Gotländskt vigselregister - Vigselregister för Gotlands län från perioden 1658-1860. Tillhandahålls av Landsarkivet i Visby.
  Språk: Svenska
 • Grekiskt Kulturcentrum - Information om Grekiskt Kulturcentrums aktiviteter. Bibliotek, arkiv, museum, konstutställningar och kulturella evenemang.
  Språk: Svenska
 • Göta hovrätts arkiv - Innehåller hovrättens eget arkiv, det så kallade Huvudarkivet, Hovrättskamrerarens arkiv (idag Administrativa arkivet) och Advokatfiskalens arkiv.
  Språk: Svenska
 • Hallands Arkivförbund - Förbundet samordnar och utvecklar främst förenings- och folkrörelsearkiv i Hallands län. Medlemskap kan erhållas av i Hallands län verksamma arkiv.
  Språk: Svenska
 • Handskriftssektionen - Universitetsbiblioteket i Lund - Kataloger och förteckningar över handskriftssamlingarna och de äldsta trycken finns på avdelningen. Samtliga personarkiv i LUB har registreras i programmet ARKIA arkivregister och är sökbara i NAD (Nationell ArkivDatabas). I handskriftsavdelningen finns även kartor och bilder (konst, fotografier).
  Språk: Svenska
 • Historiska Kartor - Tillgängliggör Lantmäteriets historiska kartor.
  Språk: Svenska
 • ICA-historien - En hel webbplats om företaget ICAs historia med filmer, artiklar, fotografier, bildspel, tävlingar med mera. Drivs av Stockholms Företagsminnen.
  Språk: Svenska
 • Immigrant-institutet - Samlar och sprider kunskap om invandrare och flyktingar. Har bibliotek, arkiv och museum.
  Språk: Svenska Engelska Spanska
 • Karlskrona kommunarkiv - Kommunal arkivinformation om alla de områden som idag ryms inom Karlskrona kommuns gränser.
  Språk: Svenska
 • KFBibliotek - Kooperationernas gemensamma informationsresurs. Vänder sig till alla som söker information inom kooperationsområdet. Katalogen finns tillgänglig för sökning på internet.
  Språk: Svenska Engelska
 • Krigsarkivet - Det svenska försvarets arkiv i Riksarkivet. Här bevaras handlingar från slutet av 1500-talet fram till idag. Särskilt kan nämnas samlingarna av historiska kartor och ritningar med ursprung i den militära sektorn.
  Språk: Svenska Engelska Franska Finska Tyska
 • KulturArv Eskilstuna - KulturArv Eskilstuna är ett samarbetsprojekt som arbetar med foto- och föremålsregistrering samt excerpering. På hemsidan finns publicerat urval ur våra databaser samt information om projektet med mera.
  Språk: Svenska
 • Kulturarv Norrbotten - Sökdatabas för museisamlingar och kulturmiljöer i Norrbotten.
  Språk: Svenska Engelska
 • Kulturarv Östergötland - Syftar till att, med hjälp av ny teknik och nya arbetsformer, medverka till ökat intresse för det östgötska kulturarvet.
  Språk: Svenska
 • Kulturmagasinet - Helsingborgs museer - Ingår vid sidan av Dunkers kulturhus och Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborgs museer med ansvar för arkiven, samlingarna och kulturmiljövården.
  Språk: Svenska
 • Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv
  Språk: Svenska
 • Landsarkivet i Göteborg - De historiska arkiven från hela Västra Götalands Län, såväl statliga arkiv som enskilda- och företagsarkiv. De kyrkliga arkiven från församlingarna. En stor mängd handlingar som rör sjöfart.
  Språk: Svenska
 • Landsarkivet i Härnösand - Sveriges största landsarkiv, med Västeuropas till ytan största arkivdistrikt. Distriktet sträcker sig från Dalälven i söder till Treriksröset i norr och består av Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Arkiv efter inskrivningsdomare och inskrivningsmyndigheter från hela Sverige.
  Språk: Svenska Engelska
 • Landsarkivet i Lund - Landsarkivet i Lund är arkivdepå och arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter inom Skåne län, Hallands län och Blekinge län. Landsarkivet i Lund är arkivmyndighet för de gamla danska landskapen; Skåne, Halland och Blekinge med undantag för Malmö kommun. Även arkiv som tillhört enskilda personer, företag, föreningar m.m. i regionen.
  Språk: Svenska Engelska
 • Landsarkivet i Uppsala - arkivdepå och arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter (arkivbildare) inom ett distrikt som omfattar Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas (Kopparbergs) län. Föreningen Bergslagsarkiv kommer att flytta till egen hemsida.
  Språk: Svenska Engelska
 • Landsarkivet i Vadstena - Regional arkivmyndighet som ansvarar för ett distrikt omfattande Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Tillsyn över de regionala och lokala statliga myndigheter som finns i distriktet.
  Språk: Svenska Engelska
 • Landsarkivet i Visby - I Arkivcentrum Gotland kommer Landsarkivet i Visby och Gotlands kommunarkiv att dela arkivmagasin och publika lokaler. Gotlands samlade skriftliga kulturarv kommer att finnas under samma tak från och med hösten 2008.
  Språk: Svenska Engelska
 • Landsarkivet i Östersund - Kulturinstitution och statlig arkivmyndighet för det skriftliga kulturarvet för Jämtlands län.
  Språk: Svenska Engelska
 • Linköpings stadsarkiv - Linköpings kommuns arkiv.
  Språk: Svenska
 • Linnéherbariet (S-LINN) - Carl von Linnés herbariesamling digitaliserad av Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
  Språk: Svenska Engelska
 • Lokalhistoriska databasen - Databas som innehåller källmaterial och annan lokalhistorisk information om Kiruna och i förlängningen Nordkalotten.
  Språk: Svenska
 • Luleå stadsarkiv - Tillgängliggör myndigheten Luleå kommuns historiska handlingar och bildsamling.
  Språk: Svenska
 • Malmsten, Carl - Information om Carl Malmstens liv och verk som möbelarkitekt, pedagog och sammhällsdebattör i slöjdutbildning, skolpolitik med mera. Information om Carl Malmstens arkiv.
  Språk: Svenska
 • Malmö stadsarkiv
  Språk: Svenska
 • Mariestads musikarkiv Cantus Durus - Arkivets uppgift är att bevara alla slags noter, sång- & visböcker, böcker om musik, musiklexikon, musikprogram och tidskrifter om musik.
  Språk: Svenska Engelska
 • Medelpadsarkiv - Här finns källorna till Medelpads historia.
  Språk: Svenska
 • MKC - MediaKonverteringsCentrum - Riksarkivets avdelning för digitalisering av alla typer av pappersbaserade originalhandlingar och mikrofilm för interna och externa beställare. Erbjuder tjänster inom digitaliseringsteknik så som skanning och konsultassistans. MKC finns i Fränsta i Ånge kommun Västernorrlands län.
  Språk: Svenska
 • Nationell arkivdatabas - Innehåller uppgifter om arkivmaterial i svenska arkiv, bibliotek och museer.
  Språk: Svenska
 • Nordiska museets arkiv, bildarkiv och folkminnessamling - Arkiv för svensk kulturhistoria.
  Språk: Svenska
 • Nordiska museets bildbyrå - Tillgängliggör kulturhistoriska fotografier ur museets omfattande bildarkiv.
  Språk: Svenska Engelska
 • Norrbottens minne - Arkivcentrum med Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten, landstingsarkivet, Norrbottens museums arkiv och Sunderby sjukhus centralarkiv.
  Språk: Svenska
 • Norrköpings Stadsarkiv - Forskningsinstitutionen för Norrköpings historia, offentliga och enskilda arkiv.
  Språk: Svenska
 • Norrtälje stadsarkiv - Kommunalt arkiv med handlingar från 1863 och framåt. Här finns även alla typer av enskilda arkiv, såsom förenings-, företags- samt by- och gårdsarkiv.
  Språk: Svenska
 • Nycklar till brukssamhället - En presentation av arkivhandlingar och fotografier från Borgviks gamla järnbruk med anknytning till värmländsk järnbrukshistoria.
  Språk: Svenska
 • Näringslivsarkiv i Norrland - Vi kan dokument- och informationshantering och har konsulter samt databaser.
  Språk: Svenska
 • Ostindiska kompaniets digitala arkiv - Göteborgs universitetsbibliotek presenterar digitaliserade originalhandlingar.
  Språk: Svenska Engelska
 • Piteå kommuns Centralarkiv - Tillgängliggör arkivhandlingar från tiden efter införandet av den kommunala organisationen 1863. Förenings-, företags-, person-, bya-, och gårdsarkiv samt bildsamlingar. Arrangerar utställningar samt publicerar skrifter.
  Språk: Svenska
 • Regionarkivet - Webbplats för Region- och Stadsarkivet i Göteborg, Regionarkivet Vänersborg, Regionarkivet Mariestad och Folkrörelsernas Arkiv. Arkivmyndighet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.
  Språk: Svenska Engelska
 • Riksarkivet - I Riksarkivet förvaras handlingar från den centrala statsförvaltningens äldsta tid fram till nutid och från enskilda arkivbildare, som person- och gårdsarkiv, föreningsarkiv samt några företagsarkiv.
  Språk: Svenska Engelska Tyska
 • SCB:s Arkiv
  Språk: Svenska
 • Sjöhistoriska museet - arkiv och bibliotek - Acta/ritningsarkiv, bibliotek, fotoarkiv samt Svenskt marinarkeologiskt arkiv.
  Språk: Svenska
 • Skånes Arkivförbund - Ett regionalt arkiv för folkrörelse- och lokalhistoria i Skåne.
  Språk: Svenska
 • Smålands museum - Sveriges glasmuseum - Sveriges äldsta landsortsmuseum med samlingar från 1792. Har en nationell uppgift att samla, sortera och visa svenskt glas. Arkiv och bibliotek.
  Språk: Svenska Engelska
 • Smålands musikarkiv - Lånar ut noter och kopierar äldre musikalier och band. Arrangör av Korrö Folkmusikfestival.
  Språk: Svenska Engelska
 • Solna stadsarkiv - I Solna stadsarkiv hittar du handlingar från den centrala förvaltningen, vissa kommunala bolag, municipalsamhällena Huvudsta, Hagalund, Råsunda och Lilla Alby. Skolornas betygskataloger, ett 40-tal föreningar och mycket annat spännande som beskriver Solna från 1800-talets mitt fram till nästan nu.
  Språk: Svenska
 • Statens arkiv - Statens Arkiv är det gemensamma namnet för Riksarkivet och landsarkiven
  Språk: Svenska Engelska
 • Statens ljud- och bildarkiv - Sveriges nationalarkiv för inspelat ljud och rörliga bilder.
  Språk: Svenska
 • Stockholms borgargille - Bibliotek med cirka 5000 volymer stockholmiana. Stor klipp- och bildsamling.
  Språk: Svenska
 • Stockholms stadsarkiv - Stockholms stads arkiv och landsarkiv för Stockholms län. Handlingar från både stadens verksamhet och från de lokala och regionala statliga myndigheterna inom länet. Stadsarkivet har tillsynsansvar för stadens förvaltningar, bolag och stiftelser och statliga myndigheter i länet.
  Språk: Svenska
 • Stockholms stadsmuseum - Verkar för att bevara stadens kulturhistoriska värden åt framtiden. Utställningar, programverksamhet, stadsvandringar. Innefattar även Stockholms skolmuseum. Utställningar, program, bilder, pressmaterial, pressbilder, information om museet med mera.
  Språk: Svenska Engelska Tyska
 • Strömstads Museum - Kommunalt stadsmuseum som drivs av Strömstads Museiförening.
  Språk: Svenska
 • Sundsvallsminnen - Sök information om människor, miljöer, händelser och företeelser i det historiska sundsvallsområdet. Drivs av Sundsvalls kommun.
  Språk: Svenska
 • SVAR - Svensk arkivinformation - En byrå/enhet i Riksarkivet som underlättar nyttjandet av arkivmaterial. Verksamheten är till för alla som söker information och kunskap om och ur de statliga arkiven som förvaras hos det centrala Riksarkivet och de regionala landsarkiven. Man kan söka i den Nationella Arkivdatabasen (NAD) och får överblick över det arkivbestånd som förvaras och på vilka olika sätt som materialet är tillgängligt. SVAR-huset - Forskarcentrum erbjuder ett kompletta genealogiska centrum.
  Språk: Svenska Engelska
 • Svensk lokalhistorisk databas - Ett kulturarvsprojekt med syfte att digitalisera de svenska kommunal- och sockenstämmoprotokollen.
  Språk: Svenska
 • Svensk Museitjänst - Avdelningen inom Riksarkivet som förvaltar det kulturhistoriska arvet. Uthyrning av föremålsarkiv till museer och andra kulturinstitutioner. Konsultuppdrag inom bl.a. logistik, magasinsinredning och föremålsplacering. Depå Munkhättan ligger i Tumba.
  Språk: Svenska
 • Svensk Presshistorisk Förening - Ideell förening som verkar för forskning och kunskapsspridning om svensk press- och mediehistoria.
  Språk: Svenska Engelska
 • Svenska Emigrantinstitutet - Institutet och Utvandrarnas Hus innehåller utställningar, café, bibliotek, arkiv och forskarrum. Här anordnas konferenser och tillfälliga utställningar med temat utvandring och invandring. Information om Vilhelm Moberg och om Vilhelm Moberg Sällskapet samt Emigrantinstitutets Vänförening
  Språk: Svenska Engelska Tyska
 • Svenska Filminstitutet - Har i uppdrag att stärka och utveckla svensk film. Fördelar stöd till produktion av svensk film samt till distribution och visning av film i hela landet, och företräder svensk film internationellt. SFI arbetar också med att bevara och levandegöra det filmhistoriska arvet. Filmkonsulenter, filmföreningen Cinemateket, filmbibliotek, egna biografer, film- och stillbildsarkiv med mera.
  Språk: Svenska Engelska
 • Svenskt Rockarkiv - Samlar och tillhandahåller inspelningar och dokumentation som speglar svensk rockmusik ur olika aspekter.
  Språk: Svenska
 • Svenskt visarkiv - Centralinstitution för vis- och folkmusikforskning samt svensk jazzhistoria. Ingår i Statens musiksamlingar.
  Språk: Svenska Engelska
 • Sveriges sjömanshusmuseum - Museum för sjöfartskultur och sjömanshusens historia. Forskningsarkiv om sjöfolk och fartygshistoria, med inskrivningsböcker. Sprider kunskap om sjömanshusens historia.
  Språk: Svenska Engelska
 • Sveriges Teatermuseum - Centrum för svensk teaterdokumentation med ett stort specialbibliotek för de sceniska konstarterna.
  Språk: Svenska Engelska
 • TAM-Arkiv - Föreningsarkiv för tjänstemannaorganisationer.
  Språk: Svenska Engelska Tyska
 • Textilarkivet Västernorrland - En textil skattkammare där nu och då vävs samman i utställningar, föreläsningar, kurser och produkter.
  Språk: Svenska
 • Uppsala stadsarkiv - Vårdar och tillhandahåller kommunalt och enskilt arkivmaterial med anknytning till Uppsala kommun.
  Språk: Svenska
 • Vimmerby digitala bildarkiv - Vimmerby kommuns lokala historia genom ca 20 000 bilder och dokumentation. Arkivinformation med mera.
  Språk: Svenska
 • Visby dödbok - Register över avlidna i Visby från perioden 1600-1860. Tillhandahålls av Landsarkivet i Visby.
  Språk: Svenska
 • Vissamlingarna arkiv & bibliotek - Vissamlingarna arkiv & bibliotek är ett kunskapscentrum för visan i dess moderna form, från C M Bellman, Evert Taube och Cornelis Vreeswijk till dagens visartister, som Stefan Sundström, Lars Winnerbäck och CajsaStina Åkerström.
  Språk: Svenska
 • Värmlandsarkiv - Arkiv för den statliga och regional förvaltningen. Landsarkivdepån är inrymd i särskilda arkivmagasin i Arkivcentrum Värmland samt i depån i Zakrisdal.
  Språk: Svenska Engelska
 • Västerås Stadsarkiv
  Språk: Svenska
 • Åsele kommun - socken- och kommunalstämmoprotokoll - En stor mängd historiska handlingar, främst socken- och kommunalstämmoprotokoll från 1800-talets mitt fram till ca 1920, för nuvararande Åsele kommun.
  Språk: Svenska
 • Älvsborgs läns föreningsarkiv - ÄLFA är en paraplyorganisation över lokala förenings- & folkrörelsearkiv i Älvsborgsdelen av Västra Götalands län.
  Språk: Svenska
 • Örebro stadsarkiv - Kommunalt arkivmaterial rörande Örebro kommuns område från 1800- och 1900-tal. Även enskilda arkiv finns med handlingar från 1400-tal till 1900-tal. Mikrofilmade kyrkböcker med mera för Örebro län.
  Språk: Svenska
 • Östergötlands Arkivförbund - ÖLFA är en länsomfattande arkivorganisation med 100 organisationer och 22 lokalhistoriska arkiv.
  Språk: Svenska